robot de la enciclopedia para niños

Lenguas masa para niños

Enciclopedia para niños
Datos para niños
Lenguas masa
Distribución geográfica África subsahariana Occidental
Países Bandera de Chad Chad
CamerúnBandera de Camerún Camerún
Hablantes 650 mil
Filiación genética

Afroasiático
  Afroasiático sept.
    Chádico

      L. Masa
Véase también
Idioma - Familias - Clasificación de lenguas

Las lenguas masa son una familia de lenguas que incluye 8 idiomas y dialectos (según una estimación de Ethnologue) habladas en África. Forman parte de las lenguas chádicas.

Este grupo de lenguas es hablado por unas 650 mil personas en Chad y Camerún. Las dos lenguas principales son el masana y el muséi (musey en inglés)

Clasificación

Las lenguas masa son parte de las lenguas chádicas, una de las ramas de la familia afroasiática. Internamente se dividen en dos ramas:

 • Lenguas masa septentrionales
  • Masa (masana, massa)
  • Zumaya (†)
  • Muséi (babana)
  • Marba (amuzeina)
 • Lenguas masa meridionales (zime)
  • Mesmé
  • Pévé
  • Ngeté–Herdé (dzəpaw, lamé; sorga; heɗe-rong)

Comparación léxica

Los numerales en diferentes lenguas masa son:

GLOSA Septentrionales Meridionales PROTO-
MASA
Masana Marba Muséi Herdé Mesmé Pévé
'1' kèp
tùm
dèw ɗàw ɗāw ɗao *ɗaw
'2' màʔ mbà mbà hʷóèɓ hɔ̀ɓ hwōɓ *mbàʔ
*hʷoɓ
'3' ɦìdí ɦìndí ɦìndì hī́ndʒìʔ hīndì hínjī *ɦindi
'4' fìɗì fíɗí fídí fíɗíʔ fíɗí fúɗī *fiɗi
'5' vàɬ vàɬ vàɬ vàɬ vàtl vātl *vatɬ
'6' kàrgìjà kàragàyà kàrgìjá kāŋgīʔ kāndī kánkí *kar̃gi
'7' sìdìjà sìdìzìjá kìdìzìjá sēɗā sēɗā sédā *siɗa
'8' glàvàndí klàvàndì kàlvàndì tʃɔ̀hòʔ tʃɔ̃hō̃ tʃóhō  ?
'9' ɮèŋè ɮèèŋà ɮèŋè tēfer̄ɗɛw tɛ̄rfīɗɛ̄w tʃéfāɗēo  ?
'10' dòòk dòk
òɡò
dòk
dògò
ɡùɓ ɡùɓ
ɡùp
gwúɓ *guɓ

Véase también

Kids robot.svg En inglés: Masa languages Facts for Kids

kids search engine
Lenguas masa para Niños. Enciclopedia Kiddle.